Да се похвалим!

Надявам се с удоволствие да изгледате представянето на децата от подготвителна „А“ група

с учителки Казакова и Славова-Алексова. Всъщност това е урок по проект

на Министерството на физическото възпитание и спорта, реализиран

от спортния специалист Латинка Радкова в продължение на две учебни години.

Виолета Дряновска

 

 

https://www.bnt.bg/bg/a/chast-na-bnt-hd-3122017