Благодарим, обична мамо!

                                                 

                                                                                                                                            

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ          Cheburashka_Red

                                                                                                                                                      

 

 

БЛАГОДАРИМ, ОБИЧНА МАМО!

 

 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Благодарим, обичана мамо!”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни, /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели: 

 1. Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.
 2. Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите.
 3. Осмисляне на връзки и взаимоотношения между хората в празнична среда.

Задачи:

 1. Да се затвърдят представите за Осми март като празник на майката
 2. Да се затвърдят представите за проява на внимание и грижа към близки и роднини, за правата на детето (обич, грижа, сигурност).
 3. Ориентиране в групови правила на комуникация и общуване.

 

Формиране на ценности: трудолюбие, родолюбие

 

Методи на педагогическо взаимодействие:

1.Нагледни

-Презентация

2.Словесни

-Беседа

-Уточняващи и провокиращи въпроси.

3.Практически

-Наблюдение

-Решаване на словесни-логически задачи

 

 Материали и пособия:

 1. Интерактивна дъска
 2. Работен лист за самостоятелна работа
 3. Снимков материалрение
 4. Стихотворение
 5. Песничка

 

 

Какво правя?

 

Какво очаквам?

Въвеждам децата в темата чрез стихотворението “ На мама“ от Леда Милева.

 

Задавам уточняващи и провокиращи въпроси.

Възприемане, осмисляне и осъзнаване на стихотворението.

 

 

 

 

Провеждам беседа по сюжетна картинка, след което изисквам от децата да отговорят на въпроса:

Как майката се грижи за своите деца?

 

Осмисляне и разбиране на понятията; обич, грижа, ласка, сигурност, благодарност.

 

Провокирам децата да помислят, какъв труд полага майката? Да могат да разказват за труда на майката – на работното място и у дома.

 

Децата да разберат същността на трудолюбието и защо то е толкова   важно.

 

Възпитание на ценност – трудолюбие.

Изисквам от децата да обяснят, какви чувства изпитват към своите майки и как изразяват благодарността си? Насочвам към расъждения и самостоятелни изводи. Ентусиазъм и вълнение при отговор на въпросите.

 

С помоща на мултимедийна презентация насочвам детското внимание и любопитство към предстоящия празник на майката.

 

Провокирам децата да изкажат предположение какъв ден е Осми март.

Провеждам дискусия по темата.

 

Желание за включване и активност в дискусията.

 

Споделяне на личен опит и преживявания от празника.

 

 

 

 

 

 

Задавам на децата въпрос:

Коя е нашата Родина?

Изисквам от децата да помислят, каква е връзката между Родината и майката.

Слушат песента „Високи, сини планини“

Правя анализ на песента, като акцентирам върху изречението;

“Обичам те земя голяма

тъй както си обичам мама“.

Актуализиране знанията

на децата за Родина.

Сами да достигнат до извода, че Родината е като майка на всички българи.

Възпитание на ценност – родолюбие.

Правеждам игра “ Избери подарък за мама “ Ентусиазъм и вълнение при изпълнение на задачата.

 

На мама

Задето песни си ми пяла,

край мене ден и нощ си бдяла

и ме научи да се трудя

и рано-рано да се будя,

а в нашата родина свята

да пазя вярно свободата

—три думи ще ти кажа само:

— Благодаря, обична мамо!

                                              Леда Милева

 

Благодарим, обична мамо! – .doc