Във фермата

                                                                                                                                                                                             

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ           Cheburashka_Red

 

 

 

ВЪВ ФЕРМАТА


 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Във фермата”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели:

 1. Да се актуализират и обогатят знанията на децата за животинския свят
 2. Да се осмислят закономерните връзки между живата и неживата природа :
 3. Да се предизвика у децата осъзнаване на емоциите като грижа, състрадателност, ангажимент към животните
 4. Да се предизвика размисъл у децата за човешкия труд и всеотдайност към природата и заобикалящата ни действителност.

 

Задачи:

Образователни: запознаване с видовете домашни животни и предназначението им.

Възпитателни: любов към животните; знание за полагане на грижи към тях.

 

Формиране на ценности: трудолюбие

 

Методи на педагогическо взаимодействие:

 1. Нагледни

-Презентация

 1. Словесни

-Беседа

– Гатанки

-Уточняващи и провокиращи въпроси.

 1. Практически

 

Материали и пособия:

1.Интерактивна дъска.

 

Какво правя?

 

Какво очаквам?

Свързвам образователното съдържание на урока с предходна ситуация по природен свят на тема ”Диви животни”.

Провеждам беседа за актуализиране на знанията за дивите животни.

Очаквам децата да назовават кои животни са диви, къде живеят, кои от тях спят зимен сън, кои птици са прелетни и кои са зимуващи.

Да осъзнават, че тези животни са част от природата и трябвада се опазват.

 

За поставяне на новата тема:

Задавам въпрос; кое животно е най-добрият приятел на човека и дали то е диво.

Да определят правилно средата на живот на диви и домашни животни.

Да изкажат предположения за разликите в начина им на живот.

Визуализиране – мултимедийна презентация на тема “Във фермата“, която има за задача да подготви децата за едно бъдещо пътуване до ферма на село, където на живо ще се се запознаят с различните животни. Да стигнат до извода, че животни, които се отглеждат от хората – на село се наричат домашни.

Да знаят, че специалните места, където се отглеждат домашните животни се наричат ферми.

Гледане на видео “Песен за животните“ Затвърдяване на представите за животните във фермата.
Провокирам децата да изкажат предположение, кой и по какъв начин се грижи за животните във фермата. Да могат да отговорят, че хората, които работят във фермите се наричат фермери. Да обяснят по какъв начин тези хора се грижат за животните.

 

С помоща на мултимедийна презентация се пренасяме отново на село, където ще проследим как протича един работен ден във фермата. Да осъзнаят и оценят труда, който полагат фермерите и да разберът неговата важност.

Да правят разлика между различните животни и да добият знания за тяхната храната.

Провокирам децата да помислят какво се случва с тревопасните животни през пролетта – до есента, къде ходят тези животни ? Да изкажат предположения – къде се извеждат тези животни на паша.

Да могат да назоват името на човека, който ги води.

Задавам въпрос; хората грижат ли се за здравето на домашните животни?

Как се нарича лекарят, който лекува всички животни?

Да достигнат до извода, че както те имат нужда от грижи, така и животните се нуждаят от постоянен труд и специални грижи.

Да правят разлика между лекар и ветеринарен лекар.

Провокирам децата да помислят защо човекът отглежда различните животни ? Да осъзнаят ползата от отглеждане на домашни животни.

Да знаят какво получава човека

в замяна на грижите, които полага за тези животни.

Търся мнение и оценка за труда на хората, работещи във ферма.

Провокирам децата да помислят какви качества е необходимо да притежават тези хора.

Децата сами да достигнат до извода, че трудът на работниците във фермата е много важен и да обяснят защо.

Да изброят качества;

-любов към животнитие

-трудолюбие

Да изкажат предположения, защо е важно човек да е трудолюбив.

Прочитам няколко гатанки, за да си припомним кои животни можем да намерим в нашата любима ферма. Децата отгатват гатанките.
Провеждам подвижна игра; Децата се нареждат в кръг Вземам една топка /като бомбичка/. Подхвърлям я на детето до мен с въпрос на който трябва да се   отговори правилно. Децата отговарят с “Да“ или “Не“ Въпросите са например : ” Вярно ли е, че кравата дава на човек яйца?” или „Вярно ли е, че конят дава мляко?”.

 

ВЪПРОСИ

 1. Как се наричат тези животни, които не се отглеждат от хората?
 2. Кой се грижи за храната на дивите животни ? Те сами ли – или хората?
 3. Как се наричат тези животни, които се отглеждат от хората – на село?
 4. Как се наричат тези специални места, където се отглеждат домашните животни?
 5. Как се наричат тогава хората, които работят във фермите?
 6. Когато е зима, животните излизат ли навън?
 7. Какво се носи на кравите, козите и овцете?
 8. А прасетата какво ядат?
 9. Какво ядат кокошките?
 10. А какво ядат зайците?
 11. А как да се грижим за кравите?
 12. Хората грижат ли се за здравето на домашните животни?
 13. Как се нарича лекарят , който лекува ВСИЧКИ животни?
 14. Основният въпрос, който е редно да се постави е ЗАЩО човекът отглежда различните животни?
 15. Какво още се получава от домашните животни?
 16. Какво е мястото на кучето и на котката?
 17. Кой произвежда мед?
 18. Важно ли е човек да е трудолюбив ?

 

ГАТАНКИ

 

В прости дрехи, като роб,

брада има, като поп,

рога има, като вол,

сутрин, вечер ближе сол.

Що е ? – скоро отгадай!

Хайде, бързо, не се май – КОЗЕЛ

 

Тромава е като Меца,

но нехае за медеца.

Като Охльо е рогата,

но не лази по земята.

Цяла кофа мляко дава,

но не е овца, а… КРАВА

 

Дворът дворец е за нашия крал –

има си вана, пълна със кал,

хърка си в нея – доволен, преял,

без да му мисли, че е затлъстял…

Мляко не дава, ни яйце ще снесе.

Ех, че живот е да си… ПРАСЕ

 

Скокливо

и безмерно

страхливо,

зеле му е обеда,

в трънката спи

и гледа.            – ЗАЕК

 

„ Ей каквото ще да става

Ала умна съм глава

Май , ушите ми са дълги

Но беда не е това „

– За кое животно иде реч . ?

МАГАРЕТО !!!!!!!

 

 

ВЪВ ФЕРМАТА – .doc