Екскурзоводи

                                                                                                                                                                                        

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ           Cheburashka_Red

 

 

ЕКСКУРЗОВОДИ

 

 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Екскурзоводи”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни, /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели:

 1. Изграждане на представа за образа на България чрез приобщаване към културното и историческо наследство на българския народ.
 2. Възприемане на природни и културно-исторически забележителности в България.
 3. Възприемане на национални символи.

4.Възпитаване основите на национално самосъзнание и идентичност.

 

Задачи:

1.Децата да се индентифицират със социални общности и да сравняват норми на поведение и дейност в тях.

2.Да се затвърдят конкретните представи на децата за роден град, роден край и родина, за различни природни и културни забележителности.

3.Да се затвърдят и разширят знанията за националните символи.

 1. Децата да проявяват уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие.

 

Формиране на ценности: родолюбие

 

Предварителна подготовка:

Децата са научили стихове за роден дом, Родина. Разглеждали са фотоси, картини, различни карти на България.

 

Методи на педагогическо взаимодействие:

 

1.Нагледни

– Презентация. Снимков материал

2.Словесни

– Беседа, уточняващи и провокиращи въпроси

 1. Практически

– Предметни игри

 

Материали и пособия:

 1. Интерактивна дъска.
 2. Карта на България.
 3. Фотоси и снимки на природни и културно-исторически забележителности.
 4. Стихотворения
 5. Песни
 6. Работен лист за самостоятелна работа

Какво правя?

 

Какво очаквам?

Поставям предварителна задача на децата да донесат снимки и картички,   изобразяващи природни и културно-исторически забележителности от България.

Провеждам беседа за актуализиране на знанията .

Очаквам децата да си припомнят всичко, което знаят за България.
Пускам да звучи песента „ Високи, сини планини” Очаквам децата да отговорят за какво се пее в песента?

Да опишат красивата природа на България.

Да изпитат чувства на възхищение и гордост от тази красота.

Провокирам децата да изкажат предположение, какво означава Родина?

 

Да стигнат до извода, че Родина

това е мястото където са се родили.

Да знаят, че България е нашата родина.

Да изброят още думички за родина

/ Татковина, Отечество, държава, родна страна/

 

Слушане на стихотворението

„Родна стяха” от Ран Босилек.

Да оценят колко е значим родния дом.

Да разберат значението на думата родолюбие.

Визуализиране – мултимедийна презентация.

Показвам карта на България.

Раздавам работен лист с картата на България на всяко дете.

Провокирам децата да очертаят границите на нашата родина.

 

Затвърдяват знания за границите на България/на север-р.Дунав, на изток-Черно море, на юг-Турция и Гърция, а на запад-Сърбия и Македония./

Показват столицата на България. пишат България в квадратчетата под картата./

С помоща на мултимедийната презентация правим виртуална разходка из България. Да оценят колко красива е страната ни и колко много забележителности има в нея.

Да изпитат чувства на възхищение, патриотизъм, гордост и родолюбие.

 

Провокирам децата да изкажат предположение, какво означава екскурзовод и защо ни е необходим, когато сме на екскурзия?

Провеждам игра “Малки екскурзоводи“- Всяко дете представя на останалите любимото си кътче от България.

Да осъзнаят важността на тази професия.

Затвърдяване на знания за родината.

Активирам внимание към символите на България.

Питам кои са цветове на българското знаме и как са подредени?

Да разпознаят българското знаме и да знаят, че то е един от символите на нашата държава.

Да разпознаят герба и химна на РБългария.

На въпроса; кои са цветове на българското знаме, децата отговарят с песента „ Знамето ни е трицветно”

Задавам въпрос;- щом живеем в България, как се наричаме? Децата рецитират „ Аз съм българче“

Да знаят, че е написано от Иван Вазов.

Показвам различни портрети на велики българи / Левски, Ботев, Раковски и др./

 

 

Децата ги разпознават и казват какво знаят за тях.

Обобщават, че те са загинали за свободата на България.

Прекланят се пред подвига и саможертвата им.

 

Падтиквам децата към расъждение, защо трябва да се гордеем с нашата Родина. Сами да стигат до извода, че трябва да сме горди с природните забележителности, историческите паметници и великите българи, загинали за нашата Родина.

Обобщават защо обичат България.

 

 

Екскурзоводи – .doc