Защо хората се трудят

                                                                                                   

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ          Cheburashka_Red

 

 

ЗАЩО ХОРАТА СЕ ТРУДЯТ

 

 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Защо хората се трудят”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни, /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели:

 1. Опознаване на предметно‐социалното единство и осъзнаване

предназначението на предметите за живота и дейността на хората

 1. Упражняване на самостоятелна практика при спазване на норми на етикета.

 

Задачи:

1 Обогатяване знанията на децата за трудът на хората и различните професии;

 1. Разпознаване на основни професии (лекар, готвач, строител……..) и инструментите, с които си служат. Групиране на предмети по функционална принадлежност.
 2. Формиране на интерес към различните професии
 3. Формиране на положиелно отношение към труда на хората и ползите от него.

 

Формиране на ценности: трудолюбие

  

Методи на педагогическо взаимодействие:

1.Нагледни

-презентация

2.Словесни

разказ

беседа

-уточняващи и провокиращи въпроси

 1. Практически

 

Материали и пособия:

 1. Интерактивна дъска.
 2. Снимков материал
 3. Работен лист за самостоятелна работа.
 4. Тематични карти

 

Какво правя?  Какво очаквам?
Въвеждам децата в темата чрез стихотворението  “ Какъв да стана“ от Петя Йорданова

Задавам уточняващи въпроси.

 

Възприемане и осмисляне на стихотвореноето.

Проява на любопитство и положително отношение към темата.

Желание за включване и активност в дискусията, за разнообразието в професиите на хората.

 

Разяснявам понятието „професия”.

Провеждам беседа по сюжетна картинка, като акцентирам на въпроса: Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?

 

Децата да осъзнават и обясняват понятието „професия”.
С помоща на мултимедийна

презентация насочвам детското внимание към професиите на възрастните.

 

Формиране на уважение към труда на хората.
Актуализирам опорни знания.

Насочвам децата към расъждения и самостоятелни изводи.

 

Сами да достигнат до извода, че професията на всеки човек се определя от това какво може и какво иска да прави.
Насочвам децата към обобщения и самостоятелни изводи, защо хората трябва да се трудят. Да достигнат до извода, че работейки хората печелят пари, с които плащат за нещата, от които се нуждаят или желаят.

 

Да осъзнаят че, всяка професия е полезна и необходима, защото с труда си хората създават ценни продукти, които удовлетворяват различни потребности.Трудът на всеки човек заслужава уважение..

 

Възпитание на ценност – трудолюбие

 

Изпълнение на задача за самостоятелна работа / на работен лист се свързва професия с работно място/

Игра с карти

Ентусиазъм и вълнение при изпълнение на задачата.

 

ВЪПРОСИ

 

 1. Знаете ли как се трудят хората?
 2. Какво работят вашите родители?
 3. Какви са професиите на хора, които работят в болницата?
 4. А какви са професиите на хора, работещи в пощата?
 5. С какво е полезна професията на учителя?
 6. Благодарение на кого до нас достигат пресни плодове и зеленчуци?
 7. Кой се грижи за вас, когато сте в детската гразина?
 8. Можете ли да назовете професиите на тези хора?
 9. Защо всяка професия е полезна и необходима?
 10. Защо хората трябва да се трудят?

 

ИГРА С КАРТИ

Показвам карта – готвач и задавам въпроса:

Кой от Вас се досеща каква е професията на този човек?

Какви качества се изискават за тази професия?

Къде се труди той?

Защо е важна неговата професия?

 

Посочвам няколко деца, които трябва да си изтеглят по една карта с професия и да разкажат за нея.

 

karti profesii

 

Какъв да стана

 

Всяка вечер вкъщи,

приказките – същи.

И защо е спора?

Колко смешни хора!

Викат до тавана

аз какъв да стана.

 

Татко казва: лекар!

Мама пък: аптекар!

Баба иска инженер,

дядо казва: офицер!

 

А на мойто мече

шепна всяка вечер:

На децата – ред по ред

ще продавам сладолед!

 

Петя Йорданова

 

Защо хората се трудят – .doc