Ние сме цветята на земята

                                                 

                                                                                                                                            

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ           Cheburashka_Red

 

 

НИЕ СМЕ ЦВЕТЯТА НА ЗЕМЯТА

 

 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Ние сме цветята на земята”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни, /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели:

 

 1. Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите.
 2. Реализиране на проекти и изяви в ежедневната и празнична среда при съпричастност и коопериране.
 3. Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.

 

Задачи:

 1. Знания за етническа и национална принадлежност – приобщаване към общността.
 2. Установяване признаци на принадлежност към религиозна общност, обичаи и празници съобразно средата.
 3. Сравнение с еталони и стремеж към подражание.
 4. Прояви на толерантност към различните от нас.

 

Формиране на ценности: родолюбие

 

Методи на педагогическо взаимодействие:

1.Нагледни

2.Словесни

3.Практически

 

Материали и пособия:

 1. Интерактивна дъска
 2. Снимков материал
 3. Презентация
 4. Уточняващи и провокиращи въпроси
 5. Стихотворения
 6. Песни
 7. Работен лист за самостоятелна работа

 

Какво правя?  Какво очаквам?
Въвеждам децата в темата чрез стихотворението  “ Деца “

от Георги Авгарски.

 

Задавам уточняващи въпроси и провеждам дискусия.

 

Децата гледат видео по стихотворението “ Деца “от Георги Авгарски

 

Възприемане, осмисляне и осъзнаване на стихотворението.

 

Проява на любопитство и положително отношение към темата.

 

Желание за включване и активност в дискусията, за многообразието на децата по света.

Провеждам беседа по сюжетна картинка, след което изисквам от децата да отговорят на въпроса: Какво се празнува на първи юни?

 

 

Ентусиазъм и вълнение при отговор на въпроса.

 

Споделяне на личен опит и преживявания от празника.

 

С помоща на мултимедийна презентация насочвам детското внимание към многообразието на децата по света.

 

Насочвам децата към расъждения и самостоятелни изводи, по какво си приличат и по какво се различават.

Осъзнаване на приликите и разликите между децата.

 

Формиране на уважение и прояви на толерантност към различните от нас.

Чрез мултимедийната презентация запознавам децата с;

– различни традиции по света

– деца от друг етнос и друга националност

– национално облекло

 

Придобиване на нови знания за етническа и национална принадлежност.

 

Осмисляне и разбиране на понятията; “традиция“, “нация“ и “етнос“.

 

Задавам на децата въпрос:

Коя е нашата родина?

 

С помощта на мултимедийната презентация изисквам от децата да посочат и назоват символите на нашата родина.

 

Разпознаване на знаци за национална принадлежност.

 

Адекватно поведение при слушане химна на Република България.

Провеждам беседа с цел затвърдяване и обобщаване на знанията за етническа и национална принадлежност.

 

Провокирам децата с въпроси:

Щом България е наша родина, как се наричаме ние?

Каква е нашата национална принадлежност?

 

Децата да могат да установят външно възприемани и скрити съществени връзки между хората.
Разглеждане на снимков материал с деца от България.

 

Задавам въпроси към определени снимки и изисквам от децата да откриват български символи.

Споделяне на впечатления и личен опит от преживани събития.

 

Споделане на положителни емоции.

Рецитиране на стихотворението     “Аз съм българче“ и посочване на неговия автор.

Активирам вниманието на децата към традиции, празници и обичаи в България.

Запознавам ги с богатото културно-историческо наследство и духът на българите.

Изпълнение на задача за самостоятелна работа / на работен лист се ограждат и оцветяват всички български символи/

Сами да достигнат до извода, че всички тези материални и духовни ценности са се запазили през вековете благодарение на; трудолюбие, старание, желание и преди всичко любов към родината.

 

Възпитание на ценност – РОДОЛЮБИЕ

 

ВЪПРОСИ


 1. Какви са децата по света?
 2. От какво се нуждаят всички деца, за да растат здрави, спокойни и щастливи?
 3. Какво се празнува на първи юни?
 4. По какво си приличат и по какво се различават децата по света?
 5. Как се нарича мястото, където сме сe родили?
 6. Коя е нашата родина?
 7. Щом България е наша родина, как се наричаме ние?
 8. Каква е нашата национална принадлежност?
 9. Какви са символите на България?
 10. Какви традиции, празници и обичаи в България познавате?
 11. Какво качество притежава човек, който почита, пази традициите и обича родината си?

 

 

Деца

От зори до късна вечер

детски смях навред звъни.

Тук при нас и там, далече,

зад гори и планини.

Колко много, колко много

са децата по света —

като ясните звездици,

заблещукали в нощта,

като птиченцата горски,

като полските цветя.

Те по цвят не си

приличат,

ни по дрешките дори,

но смеха щастлив обичат

и задружните игри.

Те за мир жадуват вечен,

да растат във светлини —

тук при нас и там, далече

зад гори и планини.

Георги Авгарски

 

Ние сме цветята на земята – .doc