Труд и реколта

                                              

                                                                                                                                            

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №10 „ЧЕБУРАШКА” – СОФИЯ           Cheburashka_Red

 

 

ТРУД И РЕКОЛТА

 

 

Образователно направление: Социален свят

Тема: „Труд и реколта”

Целева група: ПГ „б” – 6-7-годишни, /27 деца/

Тип урок: Свързващ

Учител: Р. Пешева

 

Образователни цели:

 

 1. Осмисляне значението на произведената реколта за живота на хората.
 2. Опознаване на предметно-социалното единство и осъзнаване предназначението и функциите на предметите за живота и дейността на хората.
 3. Упражняване на самостоятелна практика при спазване норми на етикета.

 

Задачи:

 

 1. Децата да имат систематизирани представи за реколта.
 2. Да имат конкретни представи за предназначението и функциите на предмети и средства на труда в бита и в професионалната дейност на възрастните.
 3. Демонстриране на положително отношение към хората, които се трудят.
 4. Осъзнаване на значимостта на създадените продукти.

 

Формиране на ценности: трудолюбие

 

Методи на педагогическо взаимодействие:

1.Нагледни

-Презентация

2.Словесни

-Беседа

3.Практически

-Наблюдение

 

 

Материали и пособия:

 1. Интерактивна дъска.
 2. Работен лист за самостоятелна работа.
 3. Снимков материал

 

 

Какво правя?

 

Какво очаквам?

Въвеждам децата в темата чрез приказката “ Фермера и неговите синове“

Задавам уточняващи и провокиращи въпроси.

 

Децата да разберат същността на трудолюбието и защо то е толкова важно.

Възпитание на ценност – трудолюбие.

С помоща на мултимедийна презентация насочвам детското внимание и любопитство към работата на   земеделдските производители Очаквам децата да отговорят с какво се занимават земеделдските производители.

 

Провокирам децата да изкажат предположение, какво означава “реколта“

 

Да могат да дадът определение на думата “реколта“

/Събраните плодове от земеделския труд./

Сами да стигат до извода, че реколта е резултата от труда на фермера .

Показвам снимка на овощна и на зеленчукова градина и задавам въпроси;

– какво представлява овощната градина?

-а какво е зеленчукова градина?

Изисквам обяснение от децата, по какво си приличат и по какво се различават?

Очаквам децата да обобщят че;

-градина от дървета, които раждат плодове се нарича овощна.Човекът засажда дърветата и се грижи за тях като ги полива, окопава, подрязва клоните, пръска срещу вредители.

– място, където се отглеждат зеленчуци се нарича зеленчукова градина.

 

Показвам фотоси на различни видове селскостопанска продукция.

– в овощната градина

– в зеленчуковата градина

– в полето

Да разпознават и назовават различните видове селскостопанска продукция.
Провокирам децата да изкажат предположение през кой сезон как се обработва земята и как се развиват растенията в полето.

 

Задавам въпрос кои растения никнат през пролетта и кои през есента?

 

/през пролетта царевица и слънчоглед

-през есента жито и ечемик/

Актуализиране знанията

на децата за необходимите условия за развитието на растенията и основните етапи в него.

Децата да знаят че;

-пролетта селскостопанските производители подготвят земята, като я изорават за да могат да засеят семенцата.

-в началото на лятото семенцата започват да зреят и се превръщат в растения, а в края на лятото се жънат с комбайн.

– през есента се засяват житните зрънца.

-през зимата земята се подхранва и се наторява.

Провокирам децата да помислят, какви машини се използват за изораването на земята   и за прибирането на реколтата? Да изброят различни видове селскостопански машини.

 

 

Разказвам на децата, че след като селскостопанския работник ожъне своята реколта той я продава на фабрики, мелници, фуражни заводи.

-там реколтата се обработва и се произвеждат различни хранителни стоки.

-от житото се произвежда хляб

-с царевицата- се хранят животни

-от слънчогледа олио.

 

Затвърдяване на новите знания за селскостопански работник и реколта.

Да осъзнаят важността на тази професия.

Да стигнат до извода, че трудолюбието подобрява качеството на живот.

Провеждам игра “ Прибиране на реколтата“ Ентусиазъм и вълнение при изпълнение на задачата.

 

ВЪПРОСИ

 

 1. С какво се занимават селскостопанските работници?
 2. Какво е значението на думата реколта?
 3. Какво представлява овощната градина?
 4. Какво е зеленчукова градина?
 5. Знаете ли през кой сезон как се обработва земята?
 6. Как се обработва земята и как се развиват растенията в полето?
 7. Кои растения никнат през пролетта и кои през есента?
 8. Какви машини се използват за изораването на земята и за прибирането на реколтата?
 9. Какви качества трабва да притежават селскостопанските работници?
 10. Важен ли е трудът на селскостопанските работници?

 

 

Притча за фермера и неговите синове

 

Живял някога трудолюбив и щедър фермер, който имал мързеливи и алчни синове. Преди смъртта си той събрал синовете си и им казал, че ако те копаят накъде в полето, ще открият заровени съкровища. Веднага след като земеделският стопанин починал, синовете му отишли в полето и започнали усърдно и внимателно да копаят земята нагоре и надолу, но не могли да открият съкровището. Те решили, че бащата в своята щедрост вече е раздал всичкото злато и спрели да търсят. Тогава им хрумнала идеята, че земята така или иначе вече е разкопана, възможно е нещо да засадят в нея. Посяли с жито цялото поле и след няколко месеца събрали богата реколта. От продажбата на пшеницата цяла година живели в благоденствие. Въпреки това след събирането на първата реколта те отново се замислили за голямото богатство, което не били открили. Затова отново изкопали полето, но златото отново не било намерено. След няколко години свикнали да работят и се научили да различават сезоните. Именно тогава разбрали защо баща им използвал този метод. И те станали честни селяни. Скоро открили, че притежават голямо богатство и престанали да мислят за скрити съкровища…

 

Игра “ Прибиране на реколтата“

 

На дъската са поставени три табла; овощна градина, зеленчукова градина и поле.

Децата се разделят на три отбора. Всеки отбор получава плик с карти на различни растения.

При подаден сигнал всеки отбор трябва да групира плодове, зеленчуци и зърнени култури и да ги залепи на точно определено място.

Печели този отбор, който се е справил най-бързо!

 

Труд и реколта – .doc