На вниманието на родителските активи!

Напомняме Ви за срещата на родителските активи

на 10.10.2018 г., на която ще се обсъдят

належащи въпроси и избере нов ръководен състав.

Място на срещата – музикален салон, час – 18.00 ч.