Прием на децата за новата учебна година

 

НАПОМНЯМЕ, че в началото на всяка учебна година се представят:

 

  • Медицинска бележка от личния лекар за контактност с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детското заведение – при отсъствие повече от 10 дни.

 

  • лична здравно-профилактична карта;

 

  • при отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни само по епидемични показания(напр. ако е било в болнично заведение), се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

 

  • при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).