Архив – 2016 год.

 

НОВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Правила за възлагане на обществени поръчки вОДЗ№10″Чебурашка“ 

Документация за участие във възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на обединено детско заведение №10 „Чебурашка”“:

Стари обществени поръчки – Профил на купувача по ЗОП

 

6056039_orig