Прием на децата за новата учебна година

  НАПОМНЯМЕ, че в началото на всяка учебна година се представят:   Медицинска бележка от личния лекар за контактност с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детското заведение – при отсъствие повече от 10 дни.   лична здравно-профилактична карта;   при отсъствие на детето от детската градина за повече от 30…

Прочети повече