Екип

ДГ „Чебурашка” приема деца от 1 до 6 годишна възраст и са разпределени в групи по възраст.

През учебната 2016/17 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: две яслени; две първи;две втори; две подготвителни за 5 г.; две подготвителни за 6 г.

Със заповед на директора № 208 / 22.05.2012 е сформирана и действа комисия за приемане на деца с ТЕЛК или ЛЛК въз основа на раздел ІІ, ал.2.2, т.2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските детски ясли и ДГ на територията на Столична община.

За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти – педагози, медицински сестри и помощен персонал.

 

Директор

 

ГРУПИ

Първа яслаstoryhour

Втора ясла

4″Б“ група  

 1″А“ група  

1″Б“ група  

2 „А“ група  

2 „Б“ група  

3 „А“ група  

3 „Б“ група  

4 „А“ група  

4″Б“ група 

4 „А“ група 2015/2016 год.

4 „Б“ група 2015/2016 год

Психолог

Музика

Физическа култура

Медицинска сестра

Кухня

Касиер

Поддръжка

Охрана