Поддръжка

Васил – работник по поддръжка

Васил- работник по поддръжка