Психолог

г-жа Гинка Петкова – магистър „Клинична и консултативна психология“

%d0%b3-%d0%b6%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0