2 „А“ група

г-жа Калина Берова

 2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%b3-%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0

%d0%b3-%d0%b6%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

 2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80

2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-4

2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-3

2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-1

2-%d1%80%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-2

 

2-%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0

1-ва „А“група    2015/2016год.

г-жа Славкова

 

г-жа Венева

1а-Антоанета Венева-младши учител

 

 

г-жа Димитрова – учител по заместване

1а-Боряна Димитрова-уч. по заместване

 

 

Марги – помощник възпитател

1а-Марги-пом.възпитател

 

 

1а