3 „А“ група

г-жа Цвети Биърд – младши учител

%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d1%8a%d1%80%d0%b4

Стефка Вълчева – помощник възпитател

%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0

1-%d0%b2%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80

1-%d0%b2%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-1

1-%d0%b2%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80-2

1-%d0%b2%d0%b0-%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-3

1-%d0%b0

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%80-%d1%8f%d1%81%d0%bb%d0%b0