4 „А“ група 2015/2016 год.

scan0003

4 „А“ група  2015/2016 год.

г-жа Христова – старши учител

4а-Монка Христова-старши учител

 

 

г-жа Биърд – младши учител

4а-Цвети Биард-младши учител

 

 

Стефи – помощник възпитател

4а-Стефка-пом.възпитател